27 april 2015

Positiv resultatutveckling för Katrineholms skolor

Katrineholms skolor visar positiv resultatutveckling med förbättrade resultat på samtliga punkter i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan läsåret 2013/14. Detta gör att Katrineholm går emot den rådande rikstrenden med negativ resultatutveckling.

Även om resultaten har förbättrats mot tidigare år visar rapporten att Katrineholms grundskolor ligger under rikssnittet gällande exempelvis antalet elever i årskurs nio som når kunskapskraven i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs nio.

- Vi har fortfarande utvecklingsarbete kvar att göra men det här visar att vi är på rätt väg. Det är naturligtvis väldigt glädjande att det arbete som görs i våra verksamheter ger positiv effekt på resultatutvecklingen och att allt fler elever i kommunen når kunskapskraven, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.   

De senaste åren har Katrineholms kommun gjort flera särskilda satsningar inom skolan, exempelvis på modernare teknisk utrustning och ökat fokus på individ- och gruppnivå. Andra framgångsfaktorer bedöms vara elevhälsans arbete, utvecklat ledarskap på alla nivåer i organisationen samt de lov- och kvällsskolor som har arrangerats och kommer att anordnas även under 2015.

- Vi jobbar långsiktigt och målmedvetet med de delar i verksamheten som vi vet påverkar resultaten, säger Helene Björkqvist. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*