25 november 2016

Personalen i förskolan får egna iPads

Nu tar bildningsförvaltningen nästa steg i den digitala satsningen.

I december får all fast anställd personal i Katrineholms förskolor personliga digitala arbetsverktyg.

Tidigare i år fick lärarna i grundskolan egna digitala verktyg. Under hösten har även eleverna i årskurs 1-8 fått personliga verktyg och snart får eleverna i årskurs 9 datorer. Nu står det klart att ett händelserikt 2016 avslutas med att även tillsvidareanställda förskollärare och barnskötare i förskolan får digitala verktyg.

- Det känns bra och viktigt att vi nu kan ta ytterligare ett steg på vår digitala resa och se till att personalen i förskolan får de verktyg som de behöver i sitt arbete, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Personalen får utbildning

Under 2017 erbjuds pedagogerna inspirationsföreläsningar och utbildningar i hur iPaden kan användas för att skapa intressanta och lustfyllda lärsituationer för barnen. Även cheferna får utbildning i hur de kan stötta och leda den digitala satsningen i Katrineholms förskolor.

- Barnen som idag börjar på förskolan föds in i en digital värld och här kan förskolan bli bättre på att utnyttja digitala resurser för att stödja barnens utveckling och lärande i förskolan. Att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten som vi gör genom pedagogisk dokumentation blir enklare när alla får iPads, säger Sofie Tornell, förskolechef.

Verktyg för barnen

De iPads som idag finns på förskolorna kommer att göras om och bli verktyg för barnen i deras lärande och utveckling på förskolan. Det kan handla om att skapa film, göra egna sagor, läsa böcker, skapa musik eller dokumentera vad de har gjort och lärt sig.

Under 2017 fortsätter arbetet med att planera för att personal i förskoleklass och fritidshem ska få tillgång till digitala verktyg.

Fakta: iPads till personalen

  • Modellen är iPad Air 2 128 GB.

  • Leasingavtal är tecknat med Caperio skolpartner och inkluderar även försäkring.

  • Ett stötsäkert skal med tangentbord levereras till varje iPad.

  • Förskolornas iPads förvaras i säkerhetsskåp när de inte används.

  • Varje iPad är ansluten till Katrineholms kommuns MDM-verktyg. Det ger möjlighet att skriva ut och få appar utskjutna. Det blir också möjligt att använda filer och dokument som finns sparade på kommunens nätverk.

  • ServiceDesk 56900 kan spärra en enskild iPad vid stöld. Enheten blir då obrukbar.

  • Varje iPad har ett grundutbud av appar. Dessutom kan varje förskola välja att köpa in egna appar.
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*