29 oktober 2015

Nytt projekt för tobaksfri skoltid

En av tre gymnasieelever röker och många av landets skolor är en riskmiljö. Nu ska Katrineholms kommun delta i ett unikt projekt för tobaksfri skoltid - målet är att skapa ett solidariskt engagemang, snarare än förbud och pekpinnar.Katrineholm har, tillsammans med Norrköping, Säffle och Bollnäs fått möjlighet att delta i pilotprojektet Tobaksfri Skoltid NU, som drivs av A Non Smoking Generation. Till starten av projektet var det 26 kommuner som ansökte om att få delta.

Som en av de fyra första kommunerna att vara med i projektet kan Katrineholm senare komma att agera både förebild och vara erfarenhetsstöd för de kommuner och skolor som också vill införa tobaksfri skoltid.

Avstå rökning och snusning

Tobaksfri skoltid innebär att man avstår både rökning och snusning under all skoltid, oavsett var man är eller vad man gör. Det innefattar alltså undervisningstid, raster, studiebesök och praktik utanför skolområdet och det gäller både elever och skolpersonal.

– Vi har lång erfarenhet av att möta unga människor och vi har sett vad som fungerar och vad som inte gör det, säger Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation. I våra tidigare projekt har vi sett skolor som lyckas halvera antalet tobaksdebuter bland eleverna.

"Unik möjlighet för Katrineholm"

Mängder av larmrapporter runt om i landet visar på att rökningen på skolgårdarna är ett stort problem, trots det lagförbud som finns.

– För Katrineholms skolor är det här en unik möjlighet där vi får stöd och handledning att arbeta förebyggande mot tobaksanvändning. En av de viktigaste delarna i detta är att få med alla på tåget, då kan vi verkligen göra skillnad för såväl ungdomar som personal, säger Helene Björkqvist, chef på bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Tobaksfri skoltid handlar om att skapa en skyddande miljö och skoltid för barnen. För att lyckas med det krävs samverkan mellan kommunen och skolan, lärare, föräldrar och elever.

– Att göra tobaksbruk till en ordningsfråga hjälper inte elever att känna sig trygga och tobaksfria säger Niklas Odén, program- och metodansvarig för Tobaksfri Skoltid NU på A Non Smoking Generation. För att lyckas med det krävs att alla i skolan engageras i arbetet, inte minst eleverna själva. Då blir det en fråga om hur man kan stödja varandra att förbli tobaksfria. På så vis uppfattas det heller inte som rebelliskt att röka eller snusa – bara osolidariskt.

Sedan tidigare har Katrineholms kommun en plan för Tobaksfri skoltid. Gå till planen Tobaksfri skoltid.

För mer information

Helene Björkqvist, förvaltningschef bildningsförvaltningen Katrineholms kommun, 0150-572 64
Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation, 0733-393 644

Om A Non Smoking Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*