4 september 2013

Ny verksamhetschef för Katrineholms skolor

Leende kvinna med halvlång, brunt hår

Den 19 augusti började Anna Thörn sin tjänst som verksamhetschef för Katrineholms kommunala skolor. I den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 augusti, har flera förändringar skett. Samordningsområden för förskolor och skolor har skapats och rektorer/förskolechefer har bytt arbetsplats eller nyanställts. Anna basar nu över sex samordningsområden med chefsansvar för ett tjugofemtal rektorer och förskolechefer.

Hur känns det på det nya jobbet?

- Jag har blivit oerhört väl mottagen i Katrineholm! Det känns som att det finns mycket positiv kraft här och att man har landat på fötterna igen efter en stor strukturell omvälvning. Nu gäller det att samla ihop och organisera den verksamhet vi har och hjälpas åt att hitta smarta, effektiva lösningar för att få vår verksamhet att blomstra, genom att investera energi och pengar på rätt ställen. Det finns en stor potential i verksamheten.

Vad har du arbetat med tidigare?

- Jag kommer närmast från ett arbete som utvecklingsstrateg i Finspångs kommun med liknande arbetsuppgifter som på mitt nya jobb här. Skillnaden är att jag formellt inte hade chefskapet, vilket jag har nu.

Vad var det som lockade dig till Katrineholm?

- Det var framförallt två saker som lockade. Dels att detta uppdrag möjliggör ett helhetsperspektiv för alla barns och ungdomars utbildning. Dels att Katrineholm är en något större kommun än Finspång. Den samlade kraften blir större när man är fler i organisationen, vilket jag ser som en fördel. Jag lockades också av de utmaningar som finns, som till exempel att vi har friskolor och att andra kommuners gymnasieskolor klappar på dörren och vill konkurrera med oss. Jag gillar när det är lite svårt.

Har du funderat på några målsättningar för ditt arbete?

- Mitt första mål är att lära känna organisationen och hjälpa till att formulera målen. Min inre drivkraft är att vi ska göra skillnad för varje unge. Har man visionen Läge för Liv och Lust och Din Blomstertid att hålla sig till, känns det inte så svårt.

Vilken utbildningsbakgrund har du?

- Jag har arbetat med barn och ungdomar under hela mitt tjugotvååriga yrkesliv. Jag startade som tvåämneslärare i idrott och svenska, sedan har jag läst specialpedagogik och kommunikation. Att förstå kommunikation är viktigt för mig; hur jag kommunicerar mål, uppdrag och visioner och läser av andra för att kunna ge stöd. Jag har arbetat i både privat och offentlig verksamhet på flera nivåer med olika uppdrag.

- Kunskap för mig är en färskvara. Därför håller jag just nu på med en mastersexamen i Kvalitetsteknik och ledarskap på Mittuniversitet.

Vilka fritidsintressen har du?

- Pedagogik och ledarskap. Facklitteratur är ett måste och jag läser skönlitteratur i perioder. Jag hämtar kraft när jag seglar i skärgården eller går i skogen. Resa och att laga god mat är också ett intresse.

Kan du berätta lite om din familj?

- Jag har en härlig, aktiv och högljudd familj som består av man och tre barn. Ett tvillingpar på 19 år, pojke och flicka, samt en flicka på 17 år. 

Text och foto: Carina Andersson

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*