12 april 2016

Ny skolplan för Katrineholm

Nu är Katrineholms nya skolplan färdig. I slutet av mars 2016 fastslog bildningsnämnden skolplanen som ska gälla fram till och med 2019.

Skolplanen ska vara vägledande i arbetet för att utveckla Katrineholms förskolor och skolor till något alldeles extra. Tillsammans med skollag och läroplaner ska den vara engagerande och inspirerande för alla som bidrar till utveckling i våra förskolor och skolor!

Jag vill rikta ett tack till alla er som bidragit med kunskap, kompetens och stort driv i arbetet med att ta fram skolplanen. Utan era synpunkter och idéer hade den inte blivit lika bra som jag tycker att den har blivit!

Varje möte är viktigt! Oavsett i vilket samman­hang ett möte, i Katrineholms kommuns skolor och förskolor, sker så ska det genomsyras av höga förväntningar, tilltro till varje individs utvecklingspotential och lust för lärande.

Vi som har deltagit i framtagandet av skolplanen är övertygade om att vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande där varje möte är präglat av lust och framtidstro genom att utgå från individuella förutsättningar och behov.

Hör gärna av er om ni har några funderingar.

Hälsningar,
Johan Söderberg
Bildningsnämndens ordförande (S)
E-post: johan.soderberg@katrineholm.se

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*