6 juni 2015

Ny maxtaxa i förskola och fritidshem

Från och med den 1 juli 2015 höjs inkomsttaket i maxtaxan. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1260 kronor till 1287 kronor.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*