1 december 2016

Ny maxtaxa från 1 januari

Från och med den 1 januari 2017 gäller ny maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Katrineholms kommun. 

Regeringen har beslutat att ändra inkomsttaket och därför ändras också avgifterna för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Katrineholms kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att avgiften för plats på förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg beror på hushållets totala inkomst och att det finns en maximal avgift per barn.

  • Om hushållets totala inkomst är 45 390 kronor i månaden eller mer före skatt betalar du maxtaxa.

  • Om hushållets totala inkomst är under 45 390 kronor i månaden före skatt beräknas avgiften i olika procentsatser. 

Förskola eller pedagogisk omsorg, från 1/1 2017

 

Avgiftstak

Maximal avgift (maxtaxa)

Barn 1:

3 %

1 362 kronor

Barn 2:

2 %

908 kronor

Barn 3:

1 %

454 kronor

 

Fritidshem, från 1/1 2017

 

Avgiftstak

Maximal avgift (maxtaxa)

Barn 1:

2 %

908 kronor

Barn 2:

1 %

454 kronor

Barn 3:

1 %

454 kronor

 

Hur beräknas min avgift?

För att vi ska kunna räkna ut vilken avgift du ska betala för ditt barns plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg behöver du och eventuell make/maka/sammanboende regelbundet uppdatera informationen om hushållets inkomster i skolportalen Lärknuten på www.lärknuten.se.

Du som inte har uppdaterat din inkomst mellan den 1 juli 2016 och 8 december 2016 betalar maxtaxa från och med den 1 januari 2017.

Hur uppdaterar jag min inkomst?

Gå in på www.lärknuten.se och logga in med BankID eller annan e-legitimation.

Klicka på “E-tjänster förskola” eller “E-tjänster fritidshem” och sedan på “Inkomstuppgifter”. Följ sedan instruktionerna.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss på larknuten@katrineholm.seeller 0150-572 85 eller 0150-572 86 om du har frågor.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*