19 augusti 2013

Ny ledningsorganisation för Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen har en ny ledningsorganisation från och med den 1 augusti 2013. Den tidigare organisationen med rektorsområden har ersatts med så kallade samordningsområden.

Under varje samordningsområde finns ett antal förskole- och skolenheter med ansvariga rektorer/förskolechefer. En del av rektorerna/förskolecheferna i den gamla organisationen har fått byta arbetsplats samtidigt som nya har rekryterats.

Här presenteras den nya organisationen med samordningsområden och ansvariga rektorer/förskolechefer:

Samordningsområde Norr

Ansvarig förskolechef/rektor

Bie och Julita: förskolor och skolor Ann-Sofi Persson (ny)
Västra skolan och Norrgårdens förskola Ann-Marie Thedéen
Förskolorna Västangården, Gersnäs och Lasstorp Bitte Larsson
Östra skolan Ann Frykman Wall (ny)
 

Samordningsområde Öst

 

Ansvarig förskolechef/rektor

Sandbäcken: Sandbäcksskolans skolår 1-6 Helena Ohlsson
Sandbäcken: Sandbäcksskolans förskoleklass, fritidshem samt övergripande Martin Lindgren (ny)
Björkvik: förskola och skola. Sandbäcken: förskolorna Saltkråkan och Mysak Karin Pettersson (ny)
Sandbäcken: förskolorna Pandan, Tjädern, Påfågeln och Örnen Yvonne Walderfors

Samordningsområde Syd

Ansvarig förskolechef/rektor

Skogsborgsskolan: förskolan Borgen och skolår 4-5 (Skogsborg 1) Helena Hult
Skogsborgsskolan:  Trädgården samt förskoleklass till och med skolår 3 (Skogsborg 2) Helena Lindkvist
Förskolorna Asplunden (Sköldinge), Häringe (Valla) och Backa (Katrineholm) Ann Jaktlund
Sköldinge och Valla: skolor Ann-Britt Eriksson (ny)
Grundsärskolan Eva Landelius

Samordningsområde Väst

Ansvarig förskolechef/rektor

Nyhemsskolan: förskoleklasser samt skolår 1-6 Pia Nygren
Förskolorna Stavstugan, Sörgården, Näverstugan Lena Brohede (ny, tidigare tf förskolechef på Backa, Näverstugan)
Forssjö och Strångsjö: förskolor och skolor Anneli Rundblad (ny). Ann-Sofi Colliander är tillförordnad rektor för Strångsjö skola tills vidare.

Samordningsområde (6) 7-9

Ansvarig rektor

Södra skolan Andreas Wetell (ny, tidigare tf rektor för Ellwynska skolan)
Tallåsskolan Magdalena Norin
Nyhemsskolan Tommy Modigh

Samordningsområde Gymnasiet

Ansvarig rektor

Duveholmsgymnasiet: Duveholm 1 Anne-Maj Kihlstrand
Duveholmsgymnasiet: Duveholm 2 Mikael Örning
Katrineholms Tekniska College, KTC David Rytter
Lindengymnasiet Bengt Lind
Ellwynska skolan Inger Nordén (tillförordnad)
Gymnasiesärskolan Catharina Lundqvist

Samordningsområde förvaltningsgemensamma

Ansvarig rektor/enhetschef

Elevhälsan Leif Ranemo
Interkulturella enheten, IKE Anita Hummerdal (enhetschef)
Kulturskolan Lennart Ejeby (enhetschef)

Mer information

Kontakta förvaltningschef Helene Björkqvist för mer information. Telefon 0150-572 64

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*