6 november 2015

Ny fas i arbetet med skolplanen

Diskussion mellan deltagare i arbetsgruppen för skolplanen.
Tankar, idéer och erfarenheter från flera olika arbetsgrupper ska vävas samman till den nya skolplanen.
Bildningsförvaltningen har i uppdrag att ta fram förslag på en ny skolplan för Katrineholms kommun. Sedan i somras har arbetet pågått.

Utgångspunkten i arbetet hittills har varit att fokusera på de styrkor och framgångsfaktorer som redan finns i Katrineholms skolor. När fungerar verksamheten allra bäst? Vilken skola vill vi sträva mot? Hur får vi en ännu bättre skola för alla? 

- Vi har fått med oss många förslag på styrkor att bygga vidare på i verksamheterna och medskick kring de utmaningar vi står inför. Det här arbetssättet skapar verkligen engagemang och bidrar till att fler aspekter tas med i arbetet än vad som annars är fallet, säger Johan Söderberg, ordförande (S) i bildningsnämnden.

Identifiera grundbultarna

De senaste veckorna har flera workshops arrangerats med syftet att identifiera viktiga grundbultar i det som ska bli den långsiktiga lokala ambitionen och inriktningen för att utveckla skolan i Katrineholm. Katrineholms skolledare och personal på förvaltningskontoret på bildningsförvaltningen har tidigare diskuterat frågorna utifrån sina olika uppdrag. 

I tisdags kväll träffades en arbetsgrupp med personer som anmält intresse för att medverka i projektet: Elever, personal, vårdnadshavare, politiker och andra intresserade. Detta var andra träffen, den första var för två veckor sedan. 

- Det kändes som två väldigt bra träffar för det fortsatta arbetet kring den nya skolplanen, helt enkelt kvällar som gav mycket positiv energi och många goda möten med kloka pedagoger, vårdnadshavare och elev, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Nu går arbetet in i en ny fas när själva planen ska utformas. Denna väntas vara färdig till bildningsnämndens sammanträde den 15 december 2015.

För mer information:

Helene Björkqvist, Helene.Bjorkqvist@katrineholm.se
Förvaltningschef bildningsförvaltningen

Johan Söderberg, Johan.Soderberg@katrineholm.se
Bildningsnämndens ordförande (S)

Personer sitter i olika grupper och genomför uppgifter.

Två personer sitter och pratar.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*