27 februari 2013

Morgonsoffan

I dag presenterade bildningsförvaltningen sin verksamhetsuppföljning för kommunstyrelsen på Ks-dagen.

Upplägget för förmiddagens presentation var i form av en morgonsoffa där personal, rektorer, politiker och företrädare från näringslivet intervjuades om hur verksamheten kommer att se ut i en tänkt framtid, 2017.

Många viktiga områden berördes, i synnerhet måluppfyllelsen, kvalitetsmodeller, pedagogisk dokumentation och kompetensutveckling, planering och uppföljning.

Läs- och skrivutveckling, matematikutveckling, skolbiblioteken som pedagogisk resurs, digitalt lärande och samarbete med näringslivet, var andra områden som berördes.

En kvinna och tre män intervjuas i morgonsoffan av två intervjuare.

Bilden: Anna Marnell och Geza Simon intervjuar Håkan Lindh, SKF, Anneli Hedberg, ordförande i bildningsnämnden, verksamhetschef Jörgen Rüdeberg och rektor Mikael Örning.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information