31 maj 2013

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet

Skolinspektionen har fattat ett beslut om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet i Katrineholm. Beslutet innebär att inspektionen anser att kommunen uppfyller de krav som ställs enligt skollagen.

Katrineholms kommun anmäldes till Skolinspektionen i april 2013 av en privatperson för att inte sköta sina åtaganden när det gäller modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.

Skolinspektionen har nu kommit med sitt beslut, som innebär att de anser att kraven på modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet uppfylls i Katrineholms kommun. Skolinspektionen skriver i sitt beslut att de inte finner skäl att utreda ärendet vidare och avslutar därmed ärendet.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*