9 december 2015

Förskolans maxtaxa ändras

Från och med den 1 januari 2016 gäller följande i Katrineholms kommuns förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem.

  • Inkomstspärren på 12 000 kronor försvinner, vilket innebär att alla måste betala för barnomsorg.
  • En inkomstkontroll kommer att göras för alla vårdnadshavare med barn i Katrineholms förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. De vårdnadshavare som inte själva anger sina inkomstuppgifter i e-tjänsten för förskola/fritidshem kommer att betala maxtaxa. Du hittar e-tjänsten på webben, http://katrineholm.se/e-schema. Detta gäller även vårdnadshavare som har oförändrad inkomst. Är inkomsten oförändrad behöver den ändå anmälas på nytt. Sista anmälningsdag är 2015-12-31.
  • Maxtaxan baseras på bruttobeloppet 43 760 kronor per månad och hushåll.

Frågor besvaras av Madeleine Sjöberg bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-572 85 eller e-postadressen madeleine.sjoberg@katrineholm.se

Informationen finns även på arabiska

Informationen finns även på somaliska

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*