29 oktober 2014

Marina Bildtse Vennerholm är Årets fritidspedagog!

Ett enormt stort grattis till Sandbäcksskolans fritidspedagog Marina Bildtse Vennerholm som i år vinner Lärarförbundets pris "Årets fritidspedagog"!
Lärarförbundets motivering: "Marina sätter alltid eleverna först. Hon är en pedagog som hjälper dem att se sig själva och sina styrkor. Hon skapar sociala samspel i ett genomtänkt görande där eleverna är involverade i det dagliga arbetet och får känna inflytande. Genom rastverksamheten bidrar hon till ett inkluderande mobbningsförebyggande arbete som involverar elever, fritidspedagoger och lärare." 
 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*