29 oktober 2014

Marina Bildtse Vennerholm är Årets fritidspedagog!

Ett enormt stort grattis till Sandbäcksskolans fritidspedagog Marina Bildtse Vennerholm som i år vinner Lärarförbundets pris "Årets fritidspedagog"!
Lärarförbundets motivering: "Marina sätter alltid eleverna först. Hon är en pedagog som hjälper dem att se sig själva och sina styrkor. Hon skapar sociala samspel i ett genomtänkt görande där eleverna är involverade i det dagliga arbetet och får känna inflytande. Genom rastverksamheten bidrar hon till ett inkluderande mobbningsförebyggande arbete som involverar elever, fritidspedagoger och lärare." 
 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*