22 maj 2015

Lindengymnasiet blir referensskola

Lindengymnasiets entré. Foto: Viktor Högberg

Som en av fyra skolor i Sverige har Lindengymnasiet fått i uppdrag av Skolverket att vara referensskola för ekonomiprogrammet.

-Det här är en fjäder i hatten för vårt ekonomiprogram, säger Bengt Lind, rektor på Lindengymnasiet.

När Lindengymnasiet från och med i höst är en av Skolverkets referensskolor för ekonomiprogrammet kommer man att ingå i ett utvecklingsnätverk. Detta innebär bland annat att man ska agera bollplank åt Skolverket, vara med i olika skolutvecklingsprojekt samt ta emot studiebesök från andra skolor. 

Att vara referensskola är ett uppdrag som en skola kan tilldelas och ingenting som man kan ansöka om.

- Skolverket väljer ut fyra skolor som uppvisar bra kvalitet. Jag kan tänka mig att vårt arbete med Ung Företagsamhet och att vi jobbar med diplomering av gymnasieekonomer har bidragit, men det är en gissning, säger rektorn Bengt Lind.

Ökat söktryck

Under de kommande tre läsåren, som uppdraget löper över, kommer erfarenheter utbytas mellan de fyra referensskolorna och Skolverket. Bengt Lind menar att man från Lindengymnasiets håll exempelvis kommer att dela med sig av hur man arbetar med att integrera styrdokument kring entreprenörskap och företagande i utbildningen samt hur man samarbetar med lokala fadderföretag.

- Jag tycker att uppdraget förpliktigar på något vis. Vi måste anstränga oss ytterligare och vara ännu tydligare med hur vi lägger upp undervisningen. Det är stimulerande för båda elever och personal, säger Lind.

När årets nior sökte till gymnasiet under vintern och våren var det fler än vanligt som sökte till Lindengymnasiets ekonomiprogram. Detta gör att man i höst startar två klasser, i stället för en.

-Ekonomiprogrammet blir då skolans största program, säger rektorn Bengt Lind. 

Lindengymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 01
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Lindengymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*