26 februari 2013

Kvalitetspris

Barn som sitter på golvet och jobbar med praktisk matte

För att uppmärksamma arbetslag och personal som är framgångsrika i arbetet med att nå god måluppfyllelse, har bildningsnämnden beslutat att dela ut ett kvalitetspris från och med år 2013. 

Syftet är med kvalitetspriet är att belöna arbetslag och personal som är framgångsrika i arbetet med ökad måluppfyllelse bland barn och elever.

Prissumman är på 10 000 kronor. Pengarna ska användas för fortsatt arbete med barns och elevers utveckling och resultat. Grupp eller arbetslag kan ansöka/nomineras. Sista ansökningsdag är den 1 juli.

Läs mer om kvalitetspriset i pdf-filen som du kan ladda ner från högermenyn. 

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*