11 mars 2014

Bildningsnämndens kvalitetspris

För andra året i rad delar Bildningsnämnden ut ett kvalitetspris med syfte att uppmärksamma arbetslag och personal som är framgångsrika i arbetet med att nå god måluppfyllelse bland barn och elever.

Kvalitetspriset

Prissumman är 10 000 kronor och pengarna ska användas till fortsatt arbete med barns och elevers utveckling och resultat.

Vem kan ansöka/nominera? 

En grupp eller ett arbetslag som har bidragit till barns utveckling och/eller elevers ökade måluppfyllelse kan själva ansöka, alternativt nomineras av någon annan.

Den skriftliga ansökan/nomineringen ska innehålla information om

  • de åtgärder som genomförts eller vilka arbetssätt som förbättrats,
  • på vilket sätt förbättringsarbetet har eller ska utvärderas - och i det senare fallet när,
  • eventuella resultat,
  • hur arbetssätt och resultat sprids till övriga verksamheter.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 1 juli.

Läs mer om kvalitetspriset i pdf-filen i högermenyn.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Läs mer om kvalitetspriset

Bildningsnämndens kvalitetspris 2014