17 april 2015

Kuriren besöker klass 8B

Elever äter mellanmål

Idag besökte Carina Wising från Katrinehlms Kuriren klass 8B på Södra skolan.

Klass 8B ingår i projekt Mellanmål, ett samarbete mellan bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen.

Syftet är att undersöka om ökat dagligt mellanmål ger mätbara effekter på elevernas koncentrationsförmåga.

Läs mer om projektet på katrineholm.se/mellanmal.

Elever äter mellanmål

Elever äter mellanmål

Elever äter mellanmål

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*