3 mars 2014

Kompetensutvecklingsdag

Den 12 mars är Katrineholms förskolor och fritidshem stängda på grund av kompetensutvecklingsdag.

Under kompetensutvecklingsdagen deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling.

Om ditt barn har behov av plats även under denna dag, tar du kontakt med förskolechefen eller rektorn.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*