3 mars 2014

Kompetensutvecklingsdag

Den 12 mars är Katrineholms förskolor och fritidshem stängda på grund av kompetensutvecklingsdag.

Under kompetensutvecklingsdagen deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling.

Om ditt barn har behov av plats även under denna dag, tar du kontakt med förskolechefen eller rektorn.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*