8 juni 2015

Kommunen tar över förskolan

Till sommaren lägger Floda friskola ner sin verksamhet.
Nu har samtliga elever som är skrivna i Katrineholm erbjudits ny skolplacering inom de kommunala skolorna.
I morgon väntas bildningsnämnden fatta beslutet att friskolans förskola ska fortsätta drivas av Katrineholms kommun.

När Floda friskola nu läggs ner övertar kommunen skolpliktsansvaret för eleverna. Den senaste tiden har ett intensivt arbete genomförts för att se över kommunens organisation och möta enskilda behov.

Eleverna från förskoleklass till och med årskurs sex har erbjudits plats utifrån aktuellt upptagningsområde, det vill säga Sköldinge skola, Valla skola eller Bie skola. Eleverna i årskurs 7 får skolplacering på Nyhemsskolan och hanteras på samma vis som samtliga elever som börjar årskurs 7.

Årskurs 8 bildar en egen klass på Södra skolan samtidigt som årskurs 9 bildar en egen klass på Nyhemsskolan. Dessa båda klasser kommer att kompletteras med elever som flyttar till Katrineholm.

Önskemål om skolbyte framförs av vårdnadshavare till respektive ny skola.

Förskolan i kommunal regi 

Förskolan Flodhästen kommer från och med den 15 juni att genomgå en så kallad verksamhetsövergång från Floda friskola till Katrineholms kommun. Fast anställd personal kommer att följa med. Förskolechef blir Catharina Meyer Berg som sedan tidigare ansvarar för förskolorna Norrgården, Bie och Räven.

Verksamhetsövergången genomförs under förutsättning att bildningsnämnden fattar beslutet under sitt sammanträde den 9 juni.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*