14 februari 2013

Lyssna till ett inslag om Läslyftet i Sveriges Radio P4

Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef för för- och grundskolan i Katrineholms kommun intervjuades i morse om Lust att Läsa-Läslyftet och säger bland annat följande i intervjun:

- Det gäller att satsa medvetet på att hjälpa de elever som inte knäckt läskoden tidigt och få igång deras läsning för att sedan kunna utveckla den successivt. Vi ser ju att det finns en tydlig koppling mellan tidig läsförmåga och kunskapsresultat i samtliga ämnen. Det är helt avgörande för deras kommande studier om de klarar att läsa och uveckla läsningen i de tidiga åren.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*