14 februari 2013

Lust att Läsa-Läslyftet

 Många människor som minglar i Kulturhuset Ängeln

Bilden: Skolbibliotekarier, bibliotekspedagoger, rektorer och språkutvecklare var några av de yrkesgrupper som var med på kickoffen för Lust att Läsa - Läslyftet.

Lust att Läsa är en kommunal satsning för att stärka språkutvecklingen hos barn och elever i Katrineholms kommun med målet att alla barn ska ha knäckt läskoden i årskurs 1. I dag var det kickoff för satsningen på Kulturhuset Ängeln.

Genom Lust att Läsa - Läslyftet, startar nu bildningsförvaltningen och kultur- och turismförvaltningen ett samarbete med målet att öka läsförmågan i skolan. I satsningen ingår flera delar:

Skolbiblioteken ska vara en viktig del för skolans elever och en naturlig del i den undervisningen. Genom mer samarbete och ökad kompetens hos skolbibliotekens bibliotekarier och skolans pedagoger kommer Lust att Läsa stärka det språkutvecklande arbetet i skolan.

Folkbibliotekets roll i läslyftet har fokus på barn i förskoleåldrarna och satsningar på barns fritidsläsning. Genom att stärka samarbetet mellan barnbibliotekarier, förskolans pedagoger och Kulturskolan kommet det språkutvecklande arbetet bland förskolebarnen att stärkas. Folkbiblioteken kommer att samverka med studieförbund, kyrkor, föreningar med flera.

Hemmen kommer att involveras genom att föräldrarna får boktips och stöd för boksamtal. De kommer att uppmuntras att berätta och läsa högt för sina barn samt besöka folkbiblioteket.

Kulturskolan och föreningar finns också med i satsningen liksom kommunens pedagoger och språkutvecklare.

För ytterligare upplysningar, kontakta Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef för grundskolan, telefon 0150-572 72 eller 0703-80 49 98.

Lyssna till en intervju med Jörgen Rüdeberg i Radions P4 i morse via länken i högermenyn. Där finns också en pdf-fil där du kan läsa mer om satsningen.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*