28 maj 2013

Katrineholms skolor lyfter fram kompetenta lärare och pedagoger

I Katrineholm inrättas nu karriärtjänster i skolorna och kommunen satsar extra på lärarnas löner. Dessutom kommer ett kvalitetspris till framgångsrika arbetslag att delas ut för första gången i år.

Lärarna är vår viktigaste resurs i arbetet med att öka måluppfyllelsen och det är viktigt att lyfta fram framgångsrika arbetslag och pedagoger.

Därför inrättar Katrineholms kommun från och med hösten 2013 karriärtjänster som förstelärare och för särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning (lektorat).

För andra året i rad satsar också kommunen extra medel utöver avtal på lärarnas löner, som redan före satsningen ligger över riksgenomsnittet för lärarlöner.

Därutöver kommer bildningsnämndens nyinstiftade kvalitetspris att delas ut under hösten för första gången.

Kännetecken för framgångsrika skolkommuner

En av SKL:s slutsatser vad som kännetecknar framgångsrika skolkommuner är kommuner som lyfter fram kompetenta lärare och arbetar aktivt för att få rätt kompetens på rätt plats, exempelvis genom att:

  • försöka utmana "Jante" och skapa ett klimat där det är möjligt att lyfta fram framgångsrika lärare och arbetssätt
  • ha utvecklings- och karriärtjänster inom strategiska områden
  • använda utmärkelser och stipendier för att lyfta fram enskilda lärare och skolor som varit framgångsrika
  • använda lönesättningen som ett instrument för att premiera duktiga lärare.

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*