25 april 2016

Katrineholms skolor klättrar på rankningslistor

Den positiva trenden i skolorna i Katrineholm fortsätter. På flera områden klättrar kommunen på nationella rankningslistor - och för tredje året i rad förbättras årskurs 9-elevernas resultat.
- Det här visar att vi har ett trendbrott i grundskolan, säger Johan Söderberg, bildningsnämndens ordförande.

Allt större andel årskurs 9-elever i skolorna i Katrineholm når kunskapskraven i alla ämnen, det visar SKL:s senaste Öppna jämförelser som avser läsåret 2014/2015. Katrineholm har klättrat 38 placeringar till plats 233 i en nationell jämförelse. Katrineholm ligger fortfarande under rikssnittet på flertalet punkter, men uppvisar en positiv utveckling för tredje mätningen i rad. Pojkar i årskurs 9 går framåt på nästan alla punkter. Flickornas resultat i Katrineholm är något lägre än året före.

- Vi ser att elevers och personals långsiktiga och uthålliga arbete ger resultat. Vi är stolta men ännu inte nöjda. Nu fortsätter vi framåt, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Förbättrat meritvärde

Även meritvärdet för årskurs 9-eleverna i Katrineholm fortsätter att förbättras. Läsåret 2014/15 var meritvärdet 208,1, jämfört med 194 året före. Det ger plats 224 av 290 kommuner i riket. Meritvärdet i Katrineholms kommunala skolor var 204,1, jämfört med 193,7 mätningen innan. 

Katrineholm ligger strax under rikssnittet på 86 procent gällande andelen personal med pedagogisk högskoleexamen. Rapporten visar att Katrineholm ligger precis på rikssnittet när det gäller andelen elever per lärare, 12 stycken. 

- Vår största utmaning framöver handlar om kompetensförsörjning. Att få tag på utbildade och skickliga lärare i samtliga ämnen, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen. 

Det sammanvägda värdet för Katrineholm i Öppna jämförelser är plats 234, jämfört med 274 året före. 

Andra mått i Öppna jämförelser:

  • 80 procent av årskurs 9-eleverna i Katrineholms kommun fick behörighet till ett yrkesprogram. I de kommunala skolorna var andelen 76 procent. Det innebär att Katrineholms samtliga skolor hamnar på plats 213. Mätningen innan var Katrineholm på plats 270 och har därmed klättrat 57 placeringar på ett år. På tre år har behörigheten till ett yrkesprogram på gymnasiet förbättrats med sju procentenheter i Katrineholms kommun. I riket som helhet syns däremot en nedåtgående trend.
  • Sammanlagt har 69 procent av eleverna i årskurs 9 nått kunskapskraven i alla ämnen, vilket är en förbättring med sex procentenheter jämfört med året innan.
  • 82 procent av alla elever i årskurs 9 i Katrineholm fick godkänt betyg eller högre i matematik. Det är på samma nivå som året före. Rikstrenden är att resultatet försämrats vilket gör att Katrineholm placerar sig på plats 264.
  • Årskurs 6: 84 procent av eleverna i årskurs 6 fick godkänt betyg eller bättre i matematik. Det är en förbättring med 11 procentenheter på ett år. Andelen elever i årskurs 6 som får godkänt betyg eller högre i svenska är 94 procent.
  • Årskurs 3: 61 procent av eleverna i årskurs 3 i Katrineholm har fått godkänt betyg eller högre på de nationella proven, jämfört med 47 procent året före.

SKL:s Öppna jämförelser avser läsåret 2014/2015

Frågor

Helene Björkqvist, förvaltningschef bildningsförvaltningen
Telefon: 0150-572 64 eller e-post helene.bjorkqvist@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*