10 juni 2013

Nya förskolan Guldregnet

Visning och namngivning den 10 juni

Barn som målar

Strålande sol, glada barn och glad personal mötte oss när vi kom till visningen av Katrineholms nyaste förskola Guldregnet, som officiellt fick sitt namn i dag.

Förskolan Guldregnet, som ligger i tidigare Västangårdens lokaler på Bievägen 23, startade sin verksamhet i januari 2013. Den 10 juni var det dags för namngivning och visning av lokalerna som byggts om under våren, för att passa förskoleverksamheten. Den nya förskolan har kommit till dels på grund av ett ökat tryck på förskolan, dels för att minska gruppstorlekarna.

Förskolan består just nu av två avdelningar och i höst öppnar ännu en. För KFAB återstår nu att färdigställa den tredje avdelningen och skapa en fin utemiljö för barnen. Tillsammans med den befintliga gården kommer omgivande grönområden att tas i bruk och knytas ihop till olika uterum. Det kommer att finnas träd, planteringar, ytor för mer organiserad lek, odlingar, snickarbänk, med mera.

- Det kommer att bli en fantastisk utemiljö för barnen, säger förskolechefen Ann-Marie Thedéen.

I höst när allt är klart kommer förskolan att få en officiell invigning med pompa och ståt.

Några bilder från dagens visning

 Två leende kvinnor håller en tavla mellan sig

Bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg lämnar över en fin tavla till förskolechef/rektor Ann-Marie Thedéen och utvecklingsledare Margareta Winberg. Personal och ledning har arbetat intensivt för att förverkliga sina idéer om den nya förskolan och arbetet avslutas i höst när resten av lokalerna och utemiljön är färdigställda.

Leksaker i ett rum

Härliga, ljusa, rymliga lokaler med plats för skapande och lek, mötte oss vid visningen av förskolan Guldregnet i dag.

Skylt med orden Välkomna till UPPTÄCKA med gul text

Förskolan Guldregnets avdelningar heter Utforska, Upptäcka och Erövra, med tydlig koppling till läroplanen och dess mål.

Hus i rött tegel med en våning

Förskolan Guldregnet på Bievägen 23 i f.d. Västangårdens lokaler.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*