1 februari 2013

Katrineholms gymnasieprogram ger jobb efter studierna

Katrineholms gymnasieprogram står sig bra i konkurrensen. Det visar ny statistik på Svenskt näringslivs webbplats Gymnasiekvalitet.se.

Några axplock från statistiken på Gymnasiekvalitet.se

Anställning

Av de elever som gått fordonsprogrammet, var alla anställda efter fem år. Programmet ger därmed bäst anställningsbarhet bland motsvarande program i länet.

Statistiken visar att en mycket stor del av eleverna, 93 procent, som gått bygg- och anläggningsprogrammet i Katrineholm var anställda fem år efter studierna. Programmet ligger därmed bäst till bland motsvarande program i Södermanland.

Av el- och energiprogrammets elever (tidigare energiprogrammet) hade nästan 86 procent en anställning efter två år och efter fem år hade cirka 85 procent en anställning.

Drygt 93 procent av industritekniska programmets elever var anställda efter 5 år, bästa resultat i jämförelse med övriga skolor i Sörmland (resultat redovisade för två skolor).

Andel behöriga till högskolan

Statistiken tar också upp andel behöriga till högskolan. Bland yrkesprogrammen hade bygg- och anläggningsprogrammet nästan 83 procent behöriga till högskolan. Bland de teoretiska programmen hade naturvetenskapsprogrammet 100 procent behörighet och näst högsta slutbetyg  bland motsvarande program i Sörmland. Även samhällsvetenskapsprogrammet hade en stor andel behöriga, 93,7 procent.

Förädlingsvärde

När det gäller förädlingsvärdet, som är ett mått på hur betygen har utvecklats från årskurs nio till gymnasiets avgångsbetyg, kan nämnas vård- och omsorgsprogrammet på Ellwynska skolan som hade förädlingsvärdet 1.

Du kan läsa mer och göra egna jämförelser av programmen på www.gymnasiekvalitet.se

Om Gymnasiekvalitet.se

Gymnasiekvalitet.se är en webbtjänst med fakta om kvaliteten på alla Sveriges gymnasieprogram och skolor. Den riktar sig till elever och föräldrar inför gymnasievalet, så att de kan jämföra program och skolor. Det är Svenskt Näringsliv som är initiativtagare till webbplatsen. Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån och från en enkätundersökning bland rektorer på gymnasieskolorna.

Följande fakta finns

  • Resultat i nationella prov
  • Avgångsbetyg
  • Andel högskolebehöriga
  • Andel som fullföljt utbildningen inom fyra år
  • Elevernas yrke och försörjning efter fem respektive tio år
  • Elevernas inkomst efter två, fem respektive tio år
  • Skolans insatser för elever som behöver extra stöd
  • Hur yrkespraktiken är utformad
  • Programmets förädlingsvärde, vilket beskriver hur betygen utvecklats för programmets elever från nionde klass till gymnasiets avgångsbetyg.

Din Blomstertid med röd text och blommor

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Gymnasiekvalitet.se