15 september 2016

Katrineholm tar jättekliv på skolrankning

Katrineholms kommun tar stora kliv på Lärarnas riksförbunds rankningslista över Sveriges skolkommuner. På bara ett år har kommunen klättrat 115 placeringar.
– Det här är verkligen ett kvitto på att det fina arbete som varje dag görs i våra verksamheter ger resultat, säger Johan Söderberg, ordförande i bildningsnämnden (S).

Nu har Lärarnas riksförbund presenterat årets rankningslista som visar hur bra skolorna i Sveriges kommuner är. För Katrineholms kommun är det glädjande siffror – man har förbättrat sig gällande resultatrankningen, likvärdighetsrankningen, resursrankningen och lönerankningen. På behörighetsrankningen har Katrineholms kommun tappat en placering från i fjol.

– Det stora kliv vi tar på likvärdighetsrankningen ser jag som särskilt glädjande, säger Johan Söderberg, ordförande i bildningsnämnden.

"Har tagit stora kliv"

Totalt sett har Katrineholms kommun, där både kommunala skolor och friskolor räknas in, klättrat 115 placeringar. Katrineholms kommun hamnar på plats 158 av totalt 290 kommuner.

– Vi har tagit stora kliv under de senaste åren och ser positiva trender på många håll i våra verksamheter. Nu måste vi fortsätta utveckla verksamheten och samtidigt arbeta med de utmaningar som vi står inför kring till exempel rekrytering av lärare, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Katrineholms kommun i de olika rankningslistorna:
Totalrankning: 158 (i fjol plats 273)
Resultatrankning: 229 (274)
Likvärdighetsrankning: 127 (276)
Resursrankning: 62 (141)
Lönerankning: 167 (182)
Behörighetsrankning: 161 (160)
Källa: Lärarnas riksförbund

Så har värdena räknats ut

Till var och en av de olika listorna har flera variabler vägts samman och bildat ett värde för till exempel resultat. I resultatrankningen ingår till exempel andelen elever med godkänt betyg på nationella prov i årskurs 6, behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, hur stor andel som uppnått alla mål i årskurs 9 samt hur stor andel av eleverna som tar gymnasieexamen inom tre år. Gå in i respektive rapport på Lärarnas riksförbunds webbplats för att se samtliga variabler.

Lärarnas riksförbunds webbplats

Kontaktperson

Helene Björkqvist, förvaltningschef.
Telefon: 0150-572 70
E-post: helene.bjorkqvist@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*