9 september 2013

Internationellt arbete i skolan

Elever, lärare, rektor och journalister på presskonferens

Bilden: Presskonferens med rektor, lärare och elever från Duveholms gymnasiesärskola.

Vid en presskonferens i dag berättade personal och elever vid Duveholms gymnasiesärskola att skolan beviljats stöd till två stora internationella projekt.

Det ena är ett tvåårigt projekt inom Comenius tillsammans med Petroc Special School i Devon, England. Det andra projektet heter Athena och är ett utomeruopeiskt SIDA-finansierat projekt. En planeringsresa till Kina i november i år, kommer förhoppningsvis att leda till ett framtida elevutbyte med Yunnan Huaxia Special School i regionen Yunnan.

- Det viktigaste syftet med båda projekten är att stärka eleverna så mycket vi kan. Att ha varit med om det här projektet kommer våra elever alltid att ha med sig, och det kommer att öka deras möjligheter i livet, säger rektor Catharina Lundqvist.

I maj nästa år kommer elever och personal från England att besöka Katrineholm och fram till dess kommer eleverna att ha utbyte via Skype och e-post. De kommer också att jobba fram det tema som skolorna ska jobba med inom konst och musik. Varje skola tar fram sina förslag och eleverna kommer att få rösta under en gemensam valdag i oktober. Det tema som vinner, kommer skolorna sedan att jobba med. Finalen på temat blir en utställning i lokstallarna i maj, i samband med besöket från England.

Och förhoppningsvis startar även elevutbytet med Kina, som är ett yrkesorienterat projekt. Den gemensamma ansökan skickas in i april 2014 och om det beviljas, kommer elever och lärare från Kina på besök i september 2014 som en första del i utbytet.

Text och foto: Carina Andersson

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*