27 september 2013

Nyhems förskoleklasser fick besök från Tjeckien

Sång och musik mötte den grupp med tjeckiska pedagoger som besökte Nyhems förskoleklasser i torsdags. Gruppen har varit här under en hel vecka och besökt Sörgården, Norrgården, Påfågeln och Nyhemsskolans förskoleklasser. En träff med specialpedagogen Katarina Runeson om tal- och kommunikation ingick också i programmet.

Den 26 september var det Nyhems förskoleklasser som stod på programmet med förskollärarna Tine Lindh och Eva Moqvist i F-klass C som värdar. Tine har varit med i samarbetet redan från starten 2007 medan Eva är ny i det här sammanhangen.

Ett besök i F-klass B med förskolläraren Bettan Melwinsson, hanns också med.

Pedagogen och eldsjälen Jarmila Kocourkovà - som har varit med från starten och förmedlat kontakterna med Tjeckien - fungerar som tolk under besöken och var med även denna gång.

Förskollärare som spelar och sjunger tillsammans med en grupp barn

Bilden: Barnen sjöng flera sånger under besöket och Eva berättade en saga  om en myra och under tiden masserade barnen varandra i tur och ordning.

En grupp kvinnor som sjunger en sång

Bilden: När massagen och sagan var slut, sjöng den tjeckiska gruppen en sång om myran Ferda som var sjuk och ledsen. Med hjälp av vännerna som kom och kramade om honom blev han frisk. Att vara en bra vän är viktigt, både i Tjeckien och i Sverige!

 En grupp kvinnor

Bilden: Gruppen från Tjeckien bestod av rektorn Zdena Tická och pedagogerna Zdena Kučerová, Hanna Vejvodová, Ivana Bešťáková, och Hanna Hvonová. Längs till vänster tolken Jarmila Kocourková.

Tre kvinnor

Bilden: Jarmila Kocourková (längst till vänster) och Tine Lindh (i mitten) var med och startade samarbetet 2007. Här tillsammans med rektor Zdena Tická från Karlsbad, Tjeckien.

Mer om utbytet med Tjeckien

Katrineholm och Karlsbad (Karlovy Vary) i Tjeckien har sedan 2007 ett etablerat samarbete mellan några av sina förskolor/förskoleklasser. Vartannat år besöker tjeckerna Katrineholm, och vartannat år åker personal härifrån dit. Ett av syftena med utbytet är att öka kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer. Man lär sig av varandra och utbyter erfarenheter.

Om internationellt samarbete i läroplanen

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det bland annat så här om internationellt samarbete:

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Läs mer om läroplanen på Skolverkets webbplats 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*