1 april 2016

Inkomstkontroll för förskola och fritidshem

Nu genomför bildningsförvaltningen den inkomstkontroll gällande avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som vi tidigare har informerat om. Inkomstkontrollen görs även för dig som redan idag betalar maximal avgift/maxtaxa. 

Finns ingen aktuell inkomstuppgift inlämnad efter 2016-01-01 sker automatisk uppflyttning till högsta avgiftsnivå från och med 2016-04-01. I samband med detta skickas ett automatiskt meddelande till vårdnadshavaren om denne har registrerat sin e-postadress.

Läs mer om inkomstkontrollen här, från december 2015

Ytterligare information finns att läsa i tillämpningsreglerna för förskola och fritidshem. 

Frågor besvaras av bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-572 85.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*