5 juli 2013

Information till dig som sökt gymnasieskola i Katrineholm

Den slutliga antagningen är nu klar. Du kan se ditt resultat på webben under Min ansökan.

Gå in med ditt inlogg du fått tidigare. Du kommer även få ett antagningsbesked utskickad per post. Du ska svara om du tackar ja eller nej till platsen senast 27 juli. Svarar du via webben behöver du inte skicka in något mer papperssvar.

Från 6 augusti kommer reservantagning att ske löpande fram till skolan börjar.

Observera att du som sökt priv- eller yrkesintroduktionsplats kommer få besked efter reservantagningen i augusti

För mer information kontakta Gymnasieantagningen telefon 0150-568 70. 

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*