29 januari 2016

Information till vårdnadshavare med delad vårdnad

Nu är det några dagar sedan vi lanserade nya Lärknuten – vi hoppas att du har hunnit gå in och bekanta dig med Katrineholms nya skolportal. I nya Lärknuten når du alla våra digitala tjänster från ett och samma ställe, med en enda inloggning.

Samtidigt passar vi på att lägga till några nya e-tjänster. I nya Lärknuten finns funktioner för att på ett enklare och tydligare sätt hantera barnets schema och anmäla frånvaro eller ledighet. Du kan också anmäla avtal eller avvikelser mot det ordinarie schemat digitalt. Inloggning görs med BankID eller annan e-legitimation. Anmäla frånvaro, ledighet och avvikelser går också att göra via den nya appen Hypernet Direkt förälder.

Försening

En försening i utvecklingen av schemafunktionen gör att vårdnadshavare med delad vårdnad, där båda har plats på förskola/fritidshem för barnet (dubbel placering), under några veckor inte kommer kunna lägga in sina respektive tider för förskola och fritidshem separat.

Leverantören arbetar för att inom en snar framtid åtgärda problemet. Detta väntas vara klart vecka 8.

För vårdnadshavare till barn med dubbla placeringar finns därför två alternativ i väntan på en lösning:

  • Den ena vårdnadshavaren ansvarar tillfälligt för att lägga in båda vårdnadshavarnas tider.

ELLER

  • Vårdnadshavarna kontaktar bildningsförvaltningens handläggare Madeleine Sjöberg och Teodor Svarén för att få hjälp att lägga in tiderna. Detta kan göras via både e-post och telefon.

Madeleine Sjöberg
Ansvarsområde: Fritidshem
Telefon: 0150-572 85
E-post: madeleine.sjoberg@katrineholm.se

Teodor Svarén
Ansvarsområde: Förskola/pedagogisk omsorg
Telefon: 0150-572 86
E-post: teodor.svaren@katrineholm.se

Vi ber er ha överseende med detta i några veckor.

Varför kan vi inte fortsätta som i dag?

När det nya systemet införs saknas stöd för att lägga in separata scheman vid dubbla placeringar. Om båda vårdnadshavarna lägger in sina närvarotider direkt i systemet, på varsitt håll, kommer även den andra vårdnadshavarens inlagda tider att skrivas över och ändras.

Påverkas fakturan?

Nej, fakturan påverkas inte och kommer att skickas ut precis som tidigare.

Hur loggar jag in i Nya Lärknuten?

Precis som tidigare loggar du in med BankID eller e-legitimation på www.larknuten.se.

Hälsningar, 
Bildningsförvaltningen
Katrineholms kommun

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*