4 februari 2015

IKE:s högstadium flyttar

För att lösa platsbristen på Interkulturella Enheten, IKE, har bildningsförvaltningen fattat ett inriktningsbeslut om att flytta IKE:s högstadium till Södra skolans lokaler. Den senaste tiden har det varit trångt i både undervisningssalar och matsal för eleverna på IKE.

I nuläget går 160 barn på mottagningsenheten och det har aviserats om ytterligare 127 nyanlända till Katrineholm. Flytten av IKE:s högstadium frigör utrymme för låg- och mellanstadiet i lokalerna som tidigare inrymde Nävertorpsskolan.
- Vi gör den här förändringen för att vi har fått många nyanlända barn till Katrineholm. På exempelvis Skogsborgsskolan och Nyhemsskolan är klasserna redan stora, vilket har gjort att utslussningen till ordinarie skolverksamhet har bromsats, säger Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef på bildningsförvaltningen.

En utbyggnad av Skogsborgsskolan väntas vara färdig i höst och kommunen ser dessutom över situationen på Nyhemsskolan. Detta ska göra att IKE:s elever i årskurs F-6 snabbare kan komma ut i ordinarie undervisning.
- Vi undersöker om det går att göra några lokaljusteringar så att vi kan utnyttja utrymmet annorlunda, säger Jörgen Rüdeberg.

Flytten av högstadieeleverna från IKE till Södra skolan gör att IKE kommer ha verksamhet på båda skolorna. Personal och elever kommer tillhöra IKE även fortsättningsvis, även om de flyttar till nya lokaler.
- Jag ska göra allt jag kan för att det ska bli så bra som möjligt för eleverna och personalen när de startar på Södra skolan, säger Anita Hummerdal, enhetschef på IKE.

Flytten till Södra skolan, där det sedan tidigare fanns lediga lokaler, väntas ske någon gång efter sportlovet. I nuläget pågår diskussioner om lämplig tidpunkt.
- Jag ser en fantastisk möjlighet när vi nu får chansen att berika varandra, säger Andreas Wetell, rektor på Södra skolan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*