14 maj 2013

I dag firas fritidshemmens dag

Den 14 maj dag firas Fritidshemmens dag i Katrineholm. Årets tema är samskapande. Syftet med dagen är att lyfta fram fritidshemmens viktiga roll, hur fritidspedagogiken kan bidra till att skolan klarar sitt uppdrag och att samtliga elever når skolans alla kunskapsmål.

I Katrineholm uppmärksammas dagen på de olika fritidshemmen. En del stannar på hemmaplan, medan andra firar i Stadsparken. 

Barn i skolan

 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*