1 september 2015

Högre lärarbehörighet än i riket

Katrineholms kommunala skolor har högre lärarbehörighet än snittet i riket. Det står klart efter att personalstatistik för grund- och gymnasieskolan för det gångna läsåret har analyserats. 

80,6 procent av de tjänstgörande lärarna i de kommunala grundskolorna har pedagogisk högskoleexamen och behörighet i minst ett ämne, vilket kan jämföras med rikssnittet på 79,9 procent. I gymnasieskolan har Katrineholm större andel behöriga lärare i det specifika ämnet på samtliga skolor förutom en. Snittet i Katrineholms gymnasieskolor är 75,3 procent. 

Det går färre elever per lärare i Katrineholms kommunala grundskolor än snittet i riket - 11,8 elever per lärare jämfört med 12,0 som är fallet i riket. Andelen lärare som har pedagogisk högskoleexamen inom både grund- och gymnasieskola är också högre i Katrineholms kommunala skolor än i riket som helhet.

-Det blir en bekräftelse på att vi har en spännande verksamhet som lockar behörig personal. Att vara en attraktiv arbetsgivare som både kan behålla sin personal och rekrytera ny, måste vara ett ständigt pågående arbete, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*