27 mars 2015

Här invigs förskolan Karossen

Nu har den nya förskolan Karossen invigts.
Bildningsnämndens ordförande klippte bandet inför barn, föräldrar, pedagoger och annan personal från Katrineholms kommun.
- Jag ser jättepositivt på det här, säger Johan Söderberg, bildningsnämndens ordförande. 

De första två avdelningarna på förskolan Karossen i Katrineholm öppnade visserligen redan för sju veckor sedan och ytterligare en avdelning öppnade i mitten på mars. Men på torsdagen bjöd förskolan in till invigning. Gästerna bjöds på enklare tilltugg samt kaffe eller saft. Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg (S) klippte bandet och lovordade den nya förskolan.

- Jag tycker att det ser jättebra ut. Ljusa och fina lokaler. Pedagogerna har jättemycket spännande idéer och omskapar rummen utifrån barnens behov och vad de är intresserade av, säger Johan Söderberg.

37 barn inskrivna

Men även om förskolan nu är invigd pågår fortfarande lite arbete innan den är helt färdig. Det pågår fortfarande arbete med att färdigställa mottagningsköket och personallutrymmen.

I dagsläget är 37 barn inskrivna på förskolan. I höst räknar man med att kunna ta emot upp mot 60 barn. Förskolechefen Helena Lindkvist berättar att man har fått positiv respons kring verksamheten.

- Det har bara varit positiva reaktioner från barnen och från föräldrarna, både kring lokalerna och med att man är väldigt nöjd med personalen som arbetar här på Karossen, säger Helena Lindkvist.

17 nya avdelningar planeras

När Karossen nu är invigd väntar fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten på andra håll i Katrineholms kommun.

- I dagsläget har vi 17 nya avdelningar planerade. Det tar sin lilla tid. Det är detaljplaner och nya förskolor ska byggas. Jag ser positivt på det, säger Johan Söderberg och fortsätter:

- Det planeras för helt nya förskolor i Skogsborgsområdet, Forssjö och Sandbäcksområdet. Sedan byggs det ut på Näverstugan och nu också Västangården/Guldregnet. Här på Karossen finns det också planer för fler avdelningar. Det finns behv överallt i kommunen i princip.

* Klicka här för att se ett tidigare videoklipp från Karossen. Där berättar förskolläraren Therese Koch mer om verksamheten och visar runt i lokalerna.

En grupp med barn och pedagoger.

Bildningsnämndens ordförande håller invigningstal.

Barn tar tilltugg som serverades i samband med invigningen på Karossen.

Skapelser

Inför invigningen hade barnen skapat sina "mackapärer", "manicker" och "mojänger". Just mackapären, mojängen och manicken är de olika namnen för de tre avdelningarna på förskolan.

Visar resultatet från barnens pyssel inför invigningen.

Barnens pyssel: En dinosaurie av äggkartong och kapsyler.

Barnens pyssel.

Visar resultatet från barnens pyssel inför invigningen.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*