10 februari 2017

Gymnasieskolorna i topp

Katrineholms gymnasieskolor är de mest kostnadseffektiva gymnasieskolorna i Sverige, enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

Fram till år 2040 väntas antalet elever i svenska skolor öka med 23 procent, samtidigt som även antalet äldre blir fler. Det ställer stora krav på välfärden.

För att undvika skattehöjningar behöver alla Sveriges kommuner arbeta så kostnadseffektivt som möjligt och ta tillvara på resurserna på bästa möjliga sätt. Svenskt Näringslivs nya rapport visar att Katrineholms gymnasieskolor är de mest kostnadseffektiva i hela Sverige.

"Står sig väl i konkurrensen"

- Vi vet sedan tidigare att gymnasieskolorna i Katrineholms kommun står sig väl i konkurrensen med andra skolor i Sverige vad gäller undervisningens kvalitet och nu får vi ytterligare en bekräftelse på det, säger Johan Söderberg, bildningsnämndens ordförande (S).

Rapporten visar att kostnaden per elev i Katrineholms gymnasieskolor är 18 158 kronor lägre än standardkostnaden, den modellberäknade kostnaden där hänsyn tas till strukturella faktorer, samtidigt som betygspoängen i Katrineholms gymnasieskolor är hela 4 procent högre än vad som kan förväntas utifrån det modellberäknade värdet. I det modellberäknade värdet vägs socioekonomiska faktorer in.

Överträffar förväntningarna

I rapporten står det att en kommun med positiva siffror, likt Katrineholms, ”överträffar sin förväntade betygspoäng och därigenom levererar en hög kvalitet på sin verksamhet, givet sina förutsättningar”.

- Det är mycket glädjande att vi återigen får uppmärksamhet för att våra gymnasielever når högre resultat än vad som kan förväntas av dem utifrån de beräkningsmodeller som de statliga myndigheterna använder sig av. Det är dessutom till en lägre kostnad än vad de här modellerna räknar fram, säger Johan Söderberg.

I rapporten har även förskola, grundskola och äldreomsorg analyserats. De 15 mest kostnadseffektiva kommunerna har namngetts i rapporten. Produktivitetspotential för kommunal sektor.

Kontaktperson

Johan Söderberg

Ordförande bildningsnämnden
Telefon: 0150-568 71
E-post: Johan.Soderberg@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*