26 maj 2015

Ellwynska Qualis-certifierades

Qualis-logga

Ellwynska skolan har under fyra år arbetat med ett kvalitetssäkringssystem som heter Qualis. Skolan har genom självskattning identifierat sina styrkor och svagheter och på så sätt kunnat arbeta med olika områden för att ständigt förbättras.

Under våren 2015 har skolan genomgått en extern granskning då granskare från Q-steps undersökt och analyserat skolans självskattning. Verksamheten granskas inom elva olika områden. Exempel på områden är Arbetssätt och lärarroll samt Styrning och ledarskap. Både ledare, medarbetare, elever och föräldrarnas åsikter analyseras.

För att bli godkänd måste skolan få betyget 3 eller högre, på en skala från 1-7, på samtliga områden. Ellwynska skolan når betyg 4 eller högre inom nio olika områden och får betyg 3 inom två områden. Speciellt inom de tre områdena Trygghet och trivsel, Delaktighet samt Kompetens ses skolan som stark.

Klart godkänt för Ellwynska skolan som nu förutom den kvalitetsäkran som Vård- och omsorgscollege ger även kan titulera sig som kvalitetssäkrad genom Qualis. Skolan arbetar nu vidare med systemet. Granskningen ger förutom bekräftan också utvecklingsområden och mätbara mål att arbeta vidare mot.

Läs här om hela Qualis-processen 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Ellwynska skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 93
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Ellwynska skolan
* = Obligatorisk uppgift
*