27 januari 2016

Gymnasiesärskolan i internationellt projekt

Duveholms gymnasiesärskola i Katrineholm driver ett tvåårigt strategiskt partnerskap tillsammans med gymnasiesärskolan Petroc i Barnstaple i sydvästra England.

Projektet kallas Europeiska vägar för ökad anställningsbarhet av unga människor med utvecklingsstörning.

Mellan den 26 och 29 januari kommer Anja Cameron, internationell koordinator på Duveholms gymnasiesärskola, att ta emot läraren Alex Wittram från Petroc för att utveckla samarbetet och driva arbetet framåt.

Anja och Alex undersöker hur man stödjer elever för att komma ut på arbetsmarknaden i respektive länder. Hur och vem som ska ge eleverna  stöd i att behålla det arbetet eller praktikplatsen de fått innan gymnasiesärskolans slut. Målsättningen är att hitta goda lösningar men även att se vilka glapp som finns. Det ska sedan leda fram till förbättringsförslag att genomföra i respektive kommun men även som politiska förslag som förhoppningsvis på sikt kan förändra lagar och regler.

- Att alla människor får ett meningsfullt arbete med en lön att leva på är inkludering på riktigt. Kan projektet stödja detta så att eleverna från Duveholmsgymnasiesärskola får hjälp att hitta ett arbete och kunna behålla detta över tid är alla vinnare, säger rektor Catharina Lundqvist.

Elever till Katrineholm i vår

I april/maj kommer elever från Petroc att besöka Duveholms gymnasiesärskola för ett kulturutbytesprojekt. 

Partnerskapet ska undersöka och försöka hitta bra pedagogiska modeller som hjälper och underlättar elevernas utveckling från grundläggande utbildning till att kvalificera sig till permanent och meningsfull anställning i närsamhället.

De båda skolorna vill göra en ingående undersökning med tanke på att endast sex procent av unga med utvecklingsstörning har anställning, vilket är långt färre än genomsnittet för normalstörda unga.

Under de två åren kommer ett antal möten i respektive städer hållas med workshops inom fyra specifika pedagogiska inriktningar som redan är etablerade inom utbildning; entreprenörskap, praktik, jobbcoaching och arbetsgivares engagemang.

Ska minska klyftorna

Detta ska leda till ett utbildningspaket/läromedel som kommer prövas och utvärderas under några dagar av elever från England respektive Sverige under vårterminen 2017 i Katrineholm.

Projektet ska utmynna i en faktarapport och ett skräddarsytt studiematerial som kommer att finnas tillgängligt på webben så att många ska kunna ta del av materialet och på så vis öka möjligheterna för unga med utvecklingsstörning till framtida jobb och karriär i närområdet.

På längre sikt hoppas vi att projektet leder till ökad anställningsbarhet och faktisk anställning i hela Europa för att stärka varje individs utveckling och välmående samt minska klyftorna mellan normalstörda och utvecklingsstörda ungdomar.

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*