13 mars 2013

Gemensam nämnd

Den 12 mars hade bildningsnämnden och socialnämnden en gemensam samling. Nämnderna har sedan tidigare fattat beslut om en gemensam policy kring samverkan som har sin utgångspunkt i barnkonventionens fyra huvudprinciper. Som ett led att lyfta gemensamma frågeställningar träffas nämnderna en gång per år för samtal och diskusson.

Under tisdagen ägnades tid åt att få mer information om det gemensamma projektet Samtid. Projekt Samtid arbetar med att minska frånvaron för elever från och med årskurs 5 till och med årskurs 8. Syftet är att öka antalet elever som får behörighet att söka till gymnasiet. Projektet bemannas av personal från både bildningsförvaltningen och socialförvaltningen och har också ett nära samarbetet med Landstinget.

Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*