17 juni 2013

Förstelärarna hälsades välkomna

Vid Dufveholms herrgård välkomnades i dag kommunens 13 förstelärare av förvaltningschefen Helene Björkqvist och verksamhetschefen Jörgen Rüdeberg.

Gruppbild med tretton lärare, två män och tio kvinnor

Från vänster: Pernilla Örning, Linda Lindholm, Ingegerd Pederzén, Anne-Lill Henriksson, Carina Ryttare, Maria Sikström, Jonas Sundström, Agneta Henriksson Fogelberg, Annette Gänsler Andrén, Lena Skånbeck, Torgny Jeppsson och Malin Flordahl. Helena Boman saknas på bilden. Foto: Carina Andersson.

Statsbidrag för karriärstjänster

Katrineholms kommun har fått statsbidrag för att inrätta 13 tjänster som förstelärare.  Ett syfte med förstelärarna är att skapa karriärtjänster och göra läraryrket mer attraktivt. Ett annat är att höja skolans kunskapsresultat med målet att öka elevernas måluppfyllelse. De katrineholmslärare som utsetts till förstelärare arbetar redan idag framgångsrikt med utveckling i sitt arbete som lärare. 

Kriterier för att bli förstelärare i Katrineholm

Förstelärarna har valts ut utifrån något av följande kriterier:

  • Utveckling av framgångsrika undervisningsmetoder med hjälp av modern informationsteknik
  • Utveckling av matematikämnets didaktik och metod
  • Utveckling av specialpedagogiska metoder integrerade i klassrumsundervisningen
  • Utveckling av såväl formativ som likvärdig bedömning
  • Utveckling av metoder som bidrar till att stärka skolans övergripande kvalitetsarbete. 
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*