13 oktober 2016

Första steget mot Campus Backa

Nu utreder Katrineholms kommun möjligheten att påbörja arbetet för en samlad gymnasieskola i Katrineholm.
Utredningen ska visa om Vård- och omsorgsprogrammet kan flytta till lokalerna vid Duveholmsgymnasiet och KTC.

Bildningsförvaltningen har sedan tidigare presenterat förslaget om en samlad gymnasieskola i Katrineholm med namnet Campus Backa. Genom att samla programmen på samma ställe vill bildningsförvaltningen bland annat skapa förutsättningar för att behålla det breda programutbudet i Katrineholm samt skapa obegränsade möjligheter till samarbete mellan personal och elever på de olika programmen.

Har startat utredning

Under hösten utreder bildningsförvaltningen möjligheten att påbörja arbetet med att genomföra etapp 1 i Campus Backa. Den första etappen skulle innebära att Vård- och omsorgsprogrammet flyttar till lokalerna vid Duveholmsgymnasiet och KTC.

- Det här är en del av vår långsiktiga planering för att stärka och utveckla Katrineholms gymnasieskolor. Utredningen ska ge svar på om en flytt är möjlig rent lokalmässigt och ekonomiskt och identifiera fördelar, nackdelar och utmaningar, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

Personal och elever ska involveras

Personal, elever och vårdnadshavare ska få möjlighet att lämna synpunkter till utredningen.

Utredningen ska presenteras för bildningsnämnden i mitten av november. Ett eventuellt beslut tas i december.

På längre sikt, i etapp två, är målsättningen att kunna flytta även Lindengymnasiets program till Campus Backa. En separat utredning kommer att startas när/om det blir aktuellt.

Kontaktperson

Helene Björkqvist, förvaltningschef bildningsförvaltningen.
E-post: Helene.bjorkqvist@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 64

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*