8 oktober 2015

Flytt av förskolan i Floda föreslås

Flodhästens förskola i Flodafors består endast av en avdelning, med 13 barn. En liten enhet är extra sårbar vid exempelvis personals frånvaro. Det har också varit svårt att rekrytera förskollärare till Flodhästen, vilket har gjort att den pedagogiska kvaliteten har varit svår att säkerställa fullt ut. 

Därför föreslår nu bildningsförvaltningen att avdelningen på Flodhästen flyttas till Häringe förskola i Valla. I förslaget, som är lämnat till bildningsnämnden, framgår att flytten bör göras skyndsamt av praktiska och pedagogiska skäl. 

På Häringe förskola utökas lokalytan från och med mitten av oktober, vilket skulle ge plats för barnen på Flodhästens förskola. 

De barn som i nuläget går på Flodhästens förskola, men som tillhör Bie och Sköldinge skolors upptagningsområden, kan erbjudas plats på förskolorna i Bie och Sköldinge om så önskas. 

Ärendet behandlas på extra nämnd den 14 oktober. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*