15 oktober 2015

Förskoleavdelning förs över

Nu har bildningsnämnden beslutat att avdelningen Flodhästen ska föras över till förskolan Häringe i Valla, precis som bildningsförvaltningen tidigare har föreslagit. Skälet är att det inte har varit möjligt att rekrytera kvalificerad personal till en så liten förskola och den pedagogiska kvaliteten har därför varit svår att säkerställa fullt ut. 

Övergången ska ske skyndsamt men personalen kommer att genomföra övergången med barnens bästa i fokus och i samverkan med föräldrar. Förskolechefen återkommer till personal och vårdnadshavare med exakt datum.

Personal följer med gruppen

Personal från Flodhästen kommer att följa gruppen över till Häringe. Från Häringe kommer därutöver utbildad förskollärare att börja arbeta med gruppen.

Vår förhoppning är att hela gruppen får komma samlad till Häringe men bildningsförvaltningen kommer att försöka erbjuda dem som önskar annan förskola denna möjlighet. Kontakta i så fall barnomsorgssamordnare på bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-57270.  

För övriga frågor, kontakta förskolechef Catharina Meyer Berg. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*