3 mars 2016

Förslag till förändringar i Katrineholms skolor

Uppdaterad 22 mars 2016: Här kan du läsa bildningsnämndens beslut 

Friskolekoncernen Lärande i Sverige AB, som driver Erlaskolan i Katrineholm, har bestämt sig för att avveckla verksamheten i Katrineholm inför höstterminen 2016. De 107 elever på Erlaskolan som är folkbokförda i Katrineholm kommer att erbjudas plats i Katrineholms kommunala skolor.

Beslutet innebär att bildningsförvaltningen behöver bereda plats för Erlaskolans elever och också får möjlighet att utöka Katrineholms skolors lokalyta genom att ta över Erlaskolans lokaler. Med anledning av detta har bildningsförvaltningen lämnat förslag till bildningsnämnden om förändringar i Katrineholms skolors verksamhet.

Förslag om förändringar

Nyhemsskolan blir enligt förslaget en renodlad F-6-skola från och med höstterminen 2016. På så vis säkras tillgången till skollokaler i stadsdelen under lång tid framöver.

De tre kommunala högstadieskolorna, Nyhemsskolan, Tallåsskolan och Södra skolan, slås samman till två nya högstadieenheter i centrala Katrineholm.  Alla Katrineholms kommuns högstadieelever samlas på ett centralt campus-område med de lokaler som i dagsläget tillhör Tallåsskolan, Södra skolan och Erlaskolan. Målsättningen är att eleverna i årskurs 7-9 i så stor utsträckning som möjligt ska få behålla sina nuvarande klasser och mentorer.

Den del av Nyhemsskolans verksamhet som idag finns på Stora Malmsvägen 5, även kallat ”Lilla Nyhem”, flyttas till Nyhemsskolans huvudområde. Det här förbättrar situationen för de yngre barnen och för personalen som kan samlas på ett ställe. 

Nyhemsskolans nuvarande rektor för årskurs F-9, Petra Bergenbrant, föreslås fortsättningsvis vara rektor på F-6-enheten Nyhemsskolan. Enligt förslaget blir Magdalena Norin och Andreas Wetell rektorer på Tallåsskolan respektive Södra skolan, precis som idag.

Erlaskolans lokaler

Bildningsförvaltningen kommer att ta över Erlaskolans lokaler i samband med att friskolan avvecklas. Lokalerna är moderna och i mycket gott skick - där finns åtta stycken hemklassrum, en kombinerad NO- och slöjdsal på 110 kvadratmeter, uppehållsrum, matsal och sal för hemkunskap. Bildningsförvaltningens förslag är att lokalerna ska ingå i någon av de nya kommunala 7-9-enheterna.

Erlaskolan år 1-6 höstterminen 2016

Eleverna som i höst skulle gå årskurs 1-6 på Erlaskolan erbjuds plats på sina respektive hemskolor i Katrineholms kommun. Elevens folkbokföringsadress avgör vilken som är den kommunala hemskolan. Eleverna har möjlighet att söka till annan skola, såväl kommunal som fristående. Detta gör vårdnadshavare direkt hos önskad skola.

Erlaskolan 7-9 höstterminen 2016

Eleverna som i höst skulle gå årskurs 7-9 på Erlaskolan placeras på någon av de kommunala skolenheterna Södra skolan eller Tallåsskolan. Målsättningen är att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska få behålla sina nuvarande klassammansättningar.

Förslag till bildningsnämnden

Förslaget innebär att delar av de förändringar som nämns i den långsiktiga planen/förstudien för skollokaler i Katrineholms kommun tidigareläggs. Förslaget tas upp på bildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2016, precis som förstudien för ny skola i centrum. Det fullständiga förslaget och förstudien finns i kallelsen till nämndsammanträdet.

Skolskjuts

Skolskjuts beviljas till hemskolan under förutsättning att vissa avståndskrav uppfylls. Till andra skolor beviljas i normalfallet inte skolskjuts i år F-6. För årskurs 7-9 beviljas alla elever som går i skola i centralorten skolskjuts under förutsättning att avståndskravet är uppfyllt.

Synpunkter

Har du synpunkter på förslaget? Vi tar emot synpunkter via ett särskilt webbformulär fram till och med fredagen den 18 mars klockan 08.  Skicka in synpunkterna här.

Alla inkomna synpunkter och personuppgifter blir allmänna handlingar när de inkommer till kommunen. Det betyder att vem som helst kan ta del av de synpunkter som inkommit. Synpunkter som innehåller information som faller under sekretesslagen kommer att sekretessbeläggas.

Frågor

Har du frågor? Läs gärna vår FAQ med vanliga frågor och svar här.

Kontakta bildningsförvaltningens reception på 0150-572 70 eller bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Frågor om Erlaskolans beslut besvaras av Magdalena Allgren, kommunikationschef på Lärande i Sverige AB, på magdalena.allgren@larande.se

Hälsningar,
Helene Björkqvist
Förvaltningschef, bildningsförvaltningen
Katrineholms kommun

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*