8 september 2016

Större andel lärare med pedagogisk examen

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökar i Katrineholms gymnasieskolor.
Och Katrineholms kommun ligger på rikssnittet på majoriteten av mätpunkterna.
Det står klart efter att SKL:s Öppna jämförelser för gymnasieskolan nu har presenterats.

I den årliga undersökningen Öppna jämförelser för gymnasieskolan redovisar Sveriges Kommuner och Landsting de svenska kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan.

Årets rapport innehåller statistik från läsåret 2014/2015 och visar att andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i Katrineholms gymnasieskolor är 87 procent. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med förra året. Snittet i Sverige som helhet är 82 procent.

- En hög andel behöriga lärare och ett gediget vardagsarbete i klassrummet är våra framgångsfaktorer. Vår utmaning är att öka andelen elever som tar examen eftersom att vi vet att en gymnasieexamen är en viktig förutsättning för att gå vidare till högskolan eller till arbete, säger Helene Björkqvist, förvaltningschef på bildningsförvaltningen.

I årets Öppna jämförelser är det för första gången sedan gymnasiereformen 2011 möjligt att mäta över fyra år. Det finns därför inga jämförbara siffror för de punkter som mäts över fyra år.

  • 75 procent av gymnasieeleverna med Katrineholm som hemkommun tar examen inom fyra år. Rikssnittet är 71 procent.
  • 84 procent av eleverna på högskoleförberedande program tar examen inom fyra år. Rikssnittet är 82 procent.
  • 83 procent av eleverna på yrkesprogram tar examen inom fyra år. Rikssnittet är 74 procent.

Presterade över förväntad nivå

Vid en jämförelse där man tar hänsyn till socioekonomiska faktorer ligger Katrineholms kommun högre än rikssnittet och når sammanlagt placering 26 av 212. Katrineholms kommun når 12 procentenheter högre än Skolverkets förväntade nivå.

Betygspoängen inom rikssnittet

Katrineholms gymnasieskolor är inom rikssnittet gällande betygspoängen för elever med examen eller studiebevis. Kvinnliga elever har förbättrat sina resultat, samtidigt som männens betygspoäng har sänkts. Den totala betygspoängen i Katrineholms gymnasieskolor är 13,6, jämfört med 13,9 året före.

Elever som studerar eller är etablerade på arbetsmarknaden inom två år är på rikssnittet på samtliga mått. Det är något högre andel i år än förra året som studerar eller är etablerade på arbetsmarknaden i Katrineholms kommun.

Kostnader inte jämförbara

Nettokostnaden per elev i Katrineholm har, enligt Öppna jämförelser, sänkts jämfört med föregående år. Anledningen är att rutinerna för redovisning av verksamhetens kostnader har förändrats över åren, vilket har påverkat redovisningen av de interna intäkterna. Nettokostnaderna för 2013 är därför inte jämförbara med nettokostnaderna för 2014 och det går heller inte att dra några slutsatser av nettokostnaden jämfört med betygsresultaten.

Kontaktperson

Helene Björkqvist, förvaltningschef bildningsförvaltningen. Telefon: 0150-572 70.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*