31 augusti 2015

Får miljonstöd för nytt skolprojekt

Katrineholms kommun får 4,9 miljoner kronor för ett nytt projekt som ska få fler ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning eller komma in på arbetsmarknaden. 

- Vi vill bygga upp en verksamhet där antalet avhopp från skolan minskar så att ungdomarna kan utbilda sig vidare, säger projektledaren Erik Malm Birkegård.

Mellansvenska regioner satsar på ett treårigt projekt med insatser för ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat utanför utbildning och/eller arbetsmarknad eller som riskerar att göra det. Nu har projektet beviljats 63 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Av de pengarna får Katrineholms kommun 4,9 miljoner kronor.

"Värt all tid"

Bildningsförvaltningen har anställt Erik Malm Birkegård som projektledare i tre år. Han ska bland annat analysera data över avhopp från gymnasiet och göra djupintervjuer för att kartlägga hur kommunen kan få fler ungdomar att fullfölja sin gymnasieutbildning. Statistiken finns redan men målet med projektet, som går under namnet #jagmed, är att få svar på en fråga: ”Varför hoppar eleverna av?”

- Vi vill ta del av den erfarenhet som elever som tidigare har hoppat av besitter för att på så vis kunna motverka att fler tar samma väg. Ett förebyggande arbete, säger Erik Malm Birkegård.

Erik Malm Birkegård är utbildad gymnasielärare i grunden men har under de senaste åren arbetat på Viadidakt – först som introduktionshandläggare och nu senast med samhällsorientering, det vill säga webbaserad undervisning för nyanlända. Nu kommer han vara tjänstledig för att arbeta med det nya projektet.

- Om vi kan täppa igen eventuella hål så att människor kan få en utbildning är det värt all arbetstid, säger Erik Malm Birkegård.

Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län, Västmanlands Kommuner och Landsting, Regionförbundet Uppsala län samt ett 40-tal kommuner och andra aktörer har gjort en gemensam ansökan om pengar från Europeiska socialfonden.

För mer information kontakta:

Erik Malm Birkegård
Projektledare, #jagmed i Katrineholms kommun
E-post: erik.malmbirkegard@viadidakt.se

Susanna Ölander Borg
Rektor Ellwynska skolan
Tele: 0150-569 92
E-post: susanna.olanderborg@katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*