11 mars 2013

Ett nytt och lustfyllt sätt att lära

En pojke och en flicka som använder en lärplatta

I dag startade utdelningen av lärplattor till Katrineholms förskolor, en per avdelning. Gersnäs förskola med avdelningen Gläntan var bland de förskolor som var först ut att få sin lärplatta.

Totalt 80 lärplattor kommer att delas ut fram till påsk i ett samarbete mellan Katrineholms kommun och företaget Solid Park.

I och med satsningen på lärplattor kan förskolan erbjuda barnen ett nytt och lustfyllt sätt att lära som ett komplement till andra saker som görs på förskolan. Lärplattan kan både fungera som ett pedagogiskt verktyg för stödja barnens lärande och utveckling, liksom personalens arbete med dokumentation och administrativt arbete.

Via lärplattan går det också att snabbt söka information via Internet i det pedagogiska arbetet när det behövs. Det kommer också att bli lättare att erbjuda föräldrar information digitalt om vad som händer på förskolan via lärplattformen PingPong, som kommer att införas under året.

På de lärplattor som nu delas ut finns ett basutbud av applikationer installerade som pedagogerna sedan själva kan utöka och anpassa. En person per avdelning får grundläggande utbildning i hur man använder lärplattan. Här ingår bland annat att själva ladda ner applikationer från nätet och hur man kan jobba pedagogiskt med lärplattan.

Barn som sitter runt en lärplatta på en förskola

Barnen på Gersnäs förskola, avdelning Gläntan, blev snabbt uppslukade av lärplattan.

Man och kvinna som står och tittar på barn som sitter runt en lärplatta.

Bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg och sponsorn Solid Parks vd Johan Åkerlund tittar på när barn och personal bekantar sig med lärplattan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*