13 februari 2015

En rundtur på Karossen

Allt fler barn skolas in på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan Karossen i Katrineholm.
Här uppmuntras barn att komma med egna idéer, öka sitt inflytande och upptäcka på egen hand.
- Både barn och föräldrar har varit nyfikna och positiva, säger förskolläraren Therese Koch.

Viadidakts gamla lokaler på Friggagatan har tömts och delvis gjorts om. Sedan en dryg vecka tillbaka inhyser lokalerna förskoleverksamhet. På korridorsgolvet sitter en spegel. I ett mörkt rum till vänster blinkar en lampa med ljus i olika färger. En koja står på golvet. På ett annat ställe på Karossen finns ett ”ris-bord”. Barnen plockar med riset. Någon tar en skopa och häller ut riset på golvet.
Barnen testar och upptäcker själva vad som händer. Det är lite det tankesättet som finns på en Reggio Emilia-inspirerad förskola.
- Barnen behöver inte alltid veta svaret. De kan utforska själva. Hur ska vi göra för att få fram lila när vi målar med vattenfärger till exempel? Vi är medforskande pedagoger, säger förskolläraren Therese Koch.
- Barnen är lite ovana vid sådana saker. Och de får ta mat själva. Om de tappar tallriken tar vi bara en ny, fortsätter hon.
I Katrineholm finns sedan tidigare flera förskolor som tillämpar denna typ av pedagogik.

"Jättespännande"

De första barnen kom till Karossens förskola förra onsdagen. Sedan dess har det successivt blivit fler som påbörjat sin inskolning.
-Det har varit jättespännande. Ingen av oss hade haft så stora gruppinskolningar tidigare, men det har gått jättebra. Det är roligt att se barnens reaktioner, säger Therese Koch.
I nuläget har två avdelningar, som fått namnen ”Mackapären” och ”Mojängen”, öppnat på Karossen. Ytterligare en avdelning ska öppnas i vår och förskolan ska då kunna ta emot 63 barn. Under våren ska även mottagningskök och nya personalutrymmen färdigställas. På längre sikt planeras en fjärde och femte avdelning.

"Engagerade pedagoger"

-Vi vill ha skapande, inbjudande miljöer där barnet har möjlighet att lyckas. Bygga, konstruera, skapa. Inte så mycket traditionella leksaker, säger förskolechefen Helena Lindkvist.
Totalt har sex förskollärare redan börjat arbeta på förskolan. Tre barnskötare är anställda men har ännu inte börjat på Karossen.
-Jag sökte kreativa, engagerade pedagoger och det är precis det jag har fått, säger Helena Lindkvist.

Kort om Reggio Emilia:

Syftar till att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Färdiga leksaker som bilar eller dockor ska helst inte användas. Detta med anledning av att pedagogen inte ska värdera på vilka sätt barnen ska uttrycka sig. Den vuxne finns som ett stöd för barnet och bör helst inte ge färdiga svar. Medforskare.
Barnet ses som rikt, kompetent och nyfiket.

  • I videoklippet här ovanför berättar förskolläraren Therese Koch mer om Karossen och visar runt i lokalerna.

Förskolläraren Therese Koch med ett av förskolans barn.
Förskolläraren Therese Koch med ett av barnen på förskolan, Nellie.

En flicka vid ett nedsänkt handfat.

Lampa i ett av rummen.

Ett av rummen på Karossen.
Sinnesrummet.

Konstruktionsrummet.
Konstruktionsrummet.

Tågbana och bilmatta.

En pojke pusslar.

En flicka hänger över spegeln på golvet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*