12 juni 2013

Ellwynska skolan har fått kvalitetsstämpel

Tre gymnasieelever, en pojke och två flickor som går bredvid varandra

Från och med den 11 juni 2013 är Ellwynska skolan i Katrineholm certifierat som lokalt vård- och omsorgscollege i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm, socialförvaltningarna i Flen och Vingåker och Landstinget Sörmland.

Certifieringen som vård- och omsorgscollege innebär att skolan håller en hög kvalitet på sin utbildning och att arbetsplatserna håller hög kvalitet på sina praktikplatser. På ett vård- och omsorgscollege utformas programmen för att passa arbetsgivarens behov av kompetens genom ett nära samarbete mellan arbetsgivare och utbildare. Det innebär att elever från vård- och omsorgscollege är eftertraktade och lättare får jobb.

Diplom utfärdas till elever som har fullföljt vård- och omsorgsprogrammet inom ett lokalt vård- och omsorgscollege. Även vuxenstuderande som fullföljer samma utbildning får diplom.

Läs mer om certifieringen i pressmeddelandet via länken i högermenyn.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*