3 september 2014

Duveholms gymnasiesärskola är numera Qualis-certifierad

Duveholms gymnasiesärskola är en av få gymnasiesärskolor med nationella program att certifieras enligt Qualis kvalitetssäkringssystem hittills.

Sedan 2010 har Duveholms gymnasiesärskola arbetat med Qualis tillsammans med övriga kommunala verksamheter i Katrineholms kommun. Skolan når 88 poäng av 126 möjliga.

Rektor Catharina Lundqvist: "Att få bli granskad som gymnasiesärskola kändes väldigt bra. Jag tycker nämligen att alla erbjudanden till elever i behov av stöd ska hålla en extra hög kvalitet. Det är sällan vi har möjlighet att jämföra våra resultat med andra skolor."

Ur granskningsrapporten:

  • Gott systematiskt kvalitetsarbete med fokus på elevernas behov och förutsättningar.
  • Trivsel och arbetsglädje finns hos såväl elever som personal.
  • Förhållandet mellan elever och personal kännetecknas av respekt och förtroende.
  • Aktivt arbete med att forma utbildningen så att eleverna utvecklas så långt som möjligt.
  • Noggrann uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.
  • Skolledningen är engagerad, utvecklingsinriktad, öppen och tillgänglig.
  • I ledarskapet är dialog och kommunikation grundstenar.
  • I klassrummet anpassas ledarskapet efter elevgrupp.

"Det är roligt att få visa upp en verksamhet som vi alla är stolta över. Mycket positivt tänkande från granskarna som sa att vi kan arbeta vidare på vår kvalitetsutveckling." - Lärare gymnasiesärskolan.

Q-Steps är glada att en gymnasiesärskola visar på så goda resultat och hoppas på att skolan kan vara ett gott exempel för andra skolor med liknande utmaningar.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*